Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: “ÁSZF” – Zoltai Alexandra pszichológus, coach- a továbbiakban: “szolgáltató” – által a www.zoltaialexandra.hu honlapon hirdetett szolgáltatások igénybevételének feltételeit szabályozzák.

1. Szolgáltató:

Név: Zoltai Alexandra

Email cím: zoltai.alexandra@gmail.com

Telefonszám: +36-20/528-9631

2. A szolgáltatás és a szerződés tárgya:

A szolgáltató személyes vagy online pszichológiai konzultációt, coachingot nyújt a Pszichológusok Etikai Kódexének elveit betartva, melynek általános célja a kliens mentális egészségének javítása, illetve az életvezetési képességek fejlesztése.

3. A szerződés létrejötte:

A szerződés a kliens és a pszichológus között, a kliens által kezdeményezett, a www.zoltaialexandra.hu oldalon található email cím vagy telefonszám általi megkeresés során jön létre.

4. Jelentkezés visszaigazolása:

A szolgáltató 48 órán belül megvizsgálja, majd visszaigazolja az emailben beérkezett kéréseket. Amennyiben a beérkezett kérés a kompetenciahatárokon túlmutat, a szolgáltató köteles tovább irányítani a klienst. Amennyiben a megkeresést elfogadja a szolgáltató, az minden esetben emailben vagy telefonos megkeresés esetén szóban, megerősítésre kerül.

5. A pszichológus és kliens kapcsolattartása:

A megkeresés elfogadását követően a kliens és a pszichológus telefonon, emailben történő megkeresés esetén pedig emailben egyeztetnek a konzultáció pontos helyszínéről valamint az első találkozás pontos időpontjáról.

6. A konzultációs folyamat hossza, helyszíne, időpontja:

Az első néhány alkalmat követően a szerződő felek megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról, amit a későbbiekben az igényeknek megfelelően, közösen módosíthatnak.

A konzultációk során a kliens és a pszichológus az előre egyeztetett helyszínen és időpontban dolgoznak együtt.

7. Lemondási feltételek:

Amennyiben a kliens nem tud megjelenni a korábban egyeztetett időpontban, azt a konzultáció megkezdésének időpontja előtt legalább 48 órával jeleznie kell a pszichológusnak. Az elmaradt ülés a pszichológussal való egyeztetés alapján, igény szerint pótolható. A 48 órán belüli lemondás esetén a kliens köteles megtéríteni a konzultáció teljes díját.

8. A részvételi díj:

A szolgáltatásért a szolgáltató a weblapon feltüntetett megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza, mely személyes konzultáció esetén személyesen, a konzultációk során készpénzben kerül kiegyenlítésre, míg online konzultáció esetén átutalással rendezhető.

9. A konzultációt kizáró okok:

Amennyiben a kliens alkohol vagy drog hatása alatt áll, az ülést nem áll a szolgáltató módjában megtartani. A szolgáltatás díja ebben az esetben is kifizetendő.

10. A szerződés hatálya:

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Az ÁFSZ-ben részletezett feltételek változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja, erről azonban a klienst időben tájékoztatni köteles.